Telli töömees 24h

Telli töömees, abimees, remondimees

Pakume era-ja ärikliendile võimalust tellida töömees/töömehed  teostama Teie poolt valitud töid- kolimisest ehitustöödeni. 1-10 meheline brigaad on varustatud transpordi ja vastavalt vajadusele kõigi  erinevate tööde teostamiseks vajaminevate tööriistadaga. Oleme abiks materjalide soetamisel ja transpordil objektile.

 

Avariitööd 24h

Külmunud torustike lahti sulatamine(tarbevesi/kanalisatsioon) ja ummistuste kõrvaldamine
Veeavariiga seotud kahjude likvideerimine
Tulekahjujärgne koristus-puhastus
Sissemurdmise, vandalism ja muude õnnetustega seotud kahjude esmane likvideerimine (ukselukkude parandus/vahetus, ukse-ja aknaavade ajutine sulgemine, akende purunemisega seotud kahjude likvideerimine ja koristus jne.)
Katustega seotud kahjude esmane kõrvaldamine (sademete ja vee sissepääsu tõkestamine hoonesse, ohu kõrvaldamine jne.)
Loodusõnnetuste järgsete kahjude esmane kõrvaldamine (ohupiirkonna märgistamine, eraldamine märkide, ohutuslintede ja siltidega jne)
Ohtlike puude saagimine (korvtõstuk 24h)

 

Remonditööd

Teostame erinevaid remondi-, parandus-, siseviimistlus-, maalritöid

Lisaks veel:
Krohvimine, pahteldamine ja värvimine

Tapeetimine

Plaatimine

Kergvaheseinte ja lagede ehitus

Vannitubade ja saunade ehitus

Puitpõrandate, laminaadi, Pvc ja linoleumi paigaldus

Uste ja akende paigaldus

Ehitusjärgne koristus

Torutööd

Teostame lihtsamaid torutöid- lekete kõrvaldamine, purunenud torustike, radiaatorite ja segistite vahetus.

Ummistuste eemaldamine.

Boilerite vahetus ja remont.