Olgu tegemist hoone sisemusega või väliümbrusega, kvaliteetne koristus ja personaalne lähenemine on meile väga olulised.

Kojamehe teenus sisaldab kokkuleppel kõiki vajalikke põhitegevusi, mis hoiavad maja ja selle ümbruse esinduslikult puhtana.

  • Asfaltkatete puhastamine – vajadusel mehhaniseeritult.
  • Muru ja muude erinevate pindade puhastamine olmeprahist.
  • Muru niitmine, heki pügamine ja kruntide trimmerdamine KÜ´de ümbruselt, ärihoonete territooriumitelt, müügis olevatelt kruntidelt jne.
  • Lumekoristus ja äravedu hoovidest, laoplatsidelt, parklatest ja tänavatelt. Käsikoristusbrigaadid ja mehhaniseeritud lume- ja libedusetõrje. Lume-ja jääpurikatõrje katustelt: töid teostatakse turvavarustust kasutades katusel, redelilt või korvtõstukist. Mehhaniseeritud lumetõrje (JCB, BobCat, Suzuki KingQuad).

Meie poolt teostatud töödega tutvu siin.

Antud tegevusi on võimalik tellida regulaarteenusena või ühekordse teenusena.