Lumetõrje

Pakume erinevaid lumetõrje teenuseid nii era-kui ka ärikliendile.

Meilt on võimalik tellida lume- ja purikatõrjet katustelt. Lisaks veel lumekoristust ja äravedu hoovidest, laoplatsidelt, parklatest ja tänavatelt.

Lume-ja jääpurikatõrje katustelt: töid teostatakse turvavarustust kasutades katusel, redelilt või korvtõstukist.
Mehhaniseeritud lumetõrje (JCB, BobCat, Suzuki KingQuad).
Lume äravedu kalluriga.