Haljastusteenus

Haljastusteenused nii era-kui ärikliendile.

  • Muru niitmine- traktori, käsiniiduki ja trimmeriga
  • Heki pügamine
  • Võsaraie
  • Kõrghaljastuse harvendamine/piiramine – saeme valgust varjavad, elektriliinidele ohtlikud või juba langenud oksad. Töid teostame redelilt või korvtõstukilt. Soovi korral korraldame okste äraveo.
  • Puude langetamine – saeme maha ohtlikud ja ebavajalikud puud, valgust varjavad puud ja lihtsalt vanad puud. Korraldame äraveo.
  • Kändude freesimine.
  • Oleme abiks raielubade taotlemisel.